Mládež

Již více než šedesát pět let funguje pro děti ve škole ve Staré Boleslavi šachový kroužek. Každoročně ho navštěvuje okolo 30 dětí. Většina z nich je místních (ze Staré Boleslavi), ale dochází sem i děti z Brandýsa a okolí. Členové kroužku se během roku účastní řady soutěží a turnajů (Svatováclavský šachový turnaj, přebory škol, regionální turnaje o postup do krajského přeboru,...). Ti nejúspěšnější jsou potom zaregistrováni do Sokola Brandýs nad Labem.

Šachový kroužek také funguje pod vedením Ing. Josefa Kabáta v naší klubovně v sokolovně. Děti se scházejí k tréninkům každý pátek od 13:30.

Další kroužek v našem městě mohou navštěvovat žáci Základní školy a Mateřské školy Brandýs n.L. - St.Boleslav Palachova 337 přímo v prostorech školy každý týden od 13 hodin.

Poslední možnost trénovat šachy mají žáci soukromé školy Tip-Toes. Jejich kroužek se koná každé úterý od 15 hodin.