Šachy do škol

Ve školním roce (2013/14) jsme se zapojili spolu s dalšími dvěma desítkami základních škol z celé ČR do zcela nového projektu „Šachy do škol“. V prvním roce jsme byli jediní ze Středočeského kraje, kteří se do tohoto projektu přihlásili. Samotný projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory MŠMT a Šachového svazu ČR a na základě doporučení Evropského parlamentu. Ten doporučil všem členským státům EU, aby po vzoru některých zemí (např. Arménie, Francie, Maďarska, atd.) zavedly šachy na základních školách jako vyučovací předmět. Zkušenosti ze zahraničí totiž ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost, morální vlastnosti a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti a za optimální se považuje začít výuku hned od první třídy. Cílem projektu tak není výchova šachových mistrů, ale všestranný rozvoj dětské osobnosti.

Ve škole ve Staré Boleslavi je předmět Šachy vyučován jako nepovinný v prvním a ve druhém ročníku jednu hodinu týdně. Letos (2014/2015) jej navštěvovalo 23 (1.ročník) a 15 (2.ročník) dětí. Mnohým z nich ale po pár lekcích jedna hodina týdně nestačila, neboť nalezly ve hře zalíbení, a tak začaly navíc chodit i do šachového kroužku.

Další podrobnosti o projektu jsou zveřejněny na stránkách šachového svazu - www.chess.cz.