Tréninky a tréninkové skupiny

Děti do 15 let i junioři trénují v hlavní budově základní školy ve Staré Boleslavi.

Junioři trénují 1x týdně. Vždy v pátek od 14 do 16:30 hodin.

Děti trénují různě během celého týdne (pondělí až čtvrtek) ve skupinkách. Rozdělení do skupin se provádí na začátku sezóny, tj. v září - po přihlášení dětí na kroužek. Hlavním dělícím kritériem je dosažená šachová úroveň. Čím vyšší úroveň, tím méně početná skupina. Dalšími kritérii jsou věk a skutečný zájem o šachy (některé děti nechtějí trénovat, ale jen hrát). Hracím dnem je pátek od 13 hodin do 15:30.

 

Pokud máte zájem o trénování či jen o hraní, kontaktujte nás (viz kontakty).