Tréninkové materiály

Zajímavá pozice z krajského přeboru mládeže

I v krajském přeboru mládeže v kategorii nejmenších dětí (HD10) občas vzniknou velmi zajímavé pozice. Partie pozdějšího vítěze Tomáše Vrátila s Kryštofem Švarcem ze sedmého kola je toho důkazem. Černý v posledním tahu zahrál pro zahájení (tak jak je malým dětem neustále vštěpováno - boj o střed, vývin figur, schovat krále) zcela obvyklý tah - rošádu. V této pozici je však rošáda hrubou chybou, která okamžitě prohrává. Co je ale na tomto postavení zcela fascinující, že všechny varianty (ať hraje černý cokoli) končí matem (včetně krásného dušeného matu) nebo ztrátou dámy. Zkuste si tedy sami rozkrýt všechny varianty až do okamžiku, kdy dáte mat nebo získáte černou dámu. 

Pracovní sešit pro druháky

Druháci, kteří mají ve škole vyučovací předmět Šachy v rámci projektu Šachy do škol, se učí z vlastních pracovních sešitů. Zde jsou tři ukázky - ukázka č.1 , ukázka č.2 a ukázka č.3.